คุณตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่ง    กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโฟจิเนชั่น จำกัด
                กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอดู พับลิชชิ่ง จำกัด
                ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา บริษัท RedRank จำกัด

ประสบการณ์การเป็นวิทยากร

30 ก.ค. 53   สัมมนา ThailandeBusiness Summit IIIหัวข้อเรื่อง Pay Per Call
23 มิ.ย. 53   วิทยากรรับเชิญให้กับ Asia Business Forumหัวข้อเรื่อง การตลาดออนไลน์แบบ Affiliate Marketing
29 มี.ค. 53   วิทยากรพิเศษให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หัวข้อเรื่อง การตลาดผ่าน Search Engine ในประเทศ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 
27 มี.ค. 53   วิทยากรให้กับ The Style by Toyota  หัวข้อเรื่อง การทำโฆษณาผ่าน FaceBook
04 มี.ค. 53   วิทยากรพิเศษให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หัวข้อเรื่อง การตลาดผ่าน Search Engine ในประเทศ อินเดีย
27 ก.พ. 53   วิทยากรให้กับ The Style by Toyota  หัวข้อเรื่อง Google AdSense

ประสบการณ์ด้านงานเขียน

                ผู้แต่งหนังสือเรื่อง Google Make Me Rich
                ผู้แต่งหนังสือเรื่อง Google AdWords โปรโมทเว็บ(ไซต์)
                ผู้แต่งหนังสือเรื่อง 77 เคล็ดลับปรับโฆษณาให้โดนใจ Google AdWords 2
                ผู้แต่งหนังสือ Amazon Make Me Rich
                บรรณาธิการบริหารนิตยสารออนไลน์ iBusiness Magazine
                บรรณาธิการที่ปรึกษาหนังสือ Trade @ Home ไขการค้าข้ามโลกผ่านเว็บ(ในเครือสำนักพิมพ์ วิตตี้ กรุ๊ป)
                บรรณาธิการที่ปรึกษาหนังสือ Paypal ธนาคารออนไลน์เพื่อซื้อขายอย่างได้เปรียบ
                บรรณาธิการที่ปรึกษาหนังสือ eBay Store ร้านครบสูตร สู่ตลาดโลก(ในเครือสำนักพิมพ์ วิตตี้ กรุ๊ป)